Outsourcing IDO (Inspektor ochrony danych)

Złożoność procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz jednoczesna konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji tych działań wymaga niejednokrotnie powierzenia zadań z tym związanych odpowiednim osobom.

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się przekazać obsługę tych procesów profesjonalistom – prawnikom, specjalistom z zakresu ochrony danych osobowych. W innych przypadkach to wymogi prawne nakładają na organizacje obowiązek powołania Inspektora ochrony danych. W takim przypadku podmioty te często decyduję się na outsourcing IOD. Outsourcing IOD i cena tej usługi zależna jest w szczególności od rozmiarów organizacji, zakresu przetwarzania danych oraz złożoności tych procesów.

Outsourcing IOD niesie ze sobą wiele zalet, z których najistotniejszą jest oszczędność czasu, kosztów, ale przede wszystkim posiadanie w swych szeregach profesjonalisty, który jest w stanie kompleksowo organizować i zarządzać procesami przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Korzyści outsourcing IOD (Inspektor ochrony danych)

 • Audyt przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO)

 • Precyzyjne określenie procesów pozyskiwania, przetwarzania i ewentualnego udostępniania danych osobowych

 • Wzory dokumentów wymaganych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak: oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też dokumenty zawierające wymagane obowiązki informacyjne

 • Praktyczne wskazówki dotyczące sposobów spełniania obowiązków informacyjnych względem osób, których dotyczą dane osobowe

 • Uwzględnienie w przygotowywanej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych (RODO) specyfiki i ryzyk występujących w Twoim przedsiębiorstwie

 • Stała i bieżąca obsługa Twojej firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przykładowe negatywne konsekwencje braku lub wadliwości procesów przetwarzania danych

 • Ryzyko braku legalności przetwarzania danych osobowych

 • Możliwość nałożenia przez organy nadzoru wysokich kar finansowych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

 • Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych ze strony organów nadzoru

 • Duże ryzyko dostępu do danych osobowych przez nieuprawnione do tego podmioty

 • Indywidualne roszczenia osób, których dane osobowe zostały pozyskane lub były przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 • Spadek renomy sklepu, serwisu internetowego lub Twojego przedsiębiorstwa w oczach Klientów

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Outsourcing IOD Cena

STANDARD

od 499 netto/opłata jednorazowa
 • Realizacja zamówionej usługi w wymiarze miesięcznym

PARASOL 365

od 349 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak wygląda outsourcing IOD

KROK 1

Przyjęcie zlecenie

KROK 2

Przypisanie do Twojego przedsiębiorstwo osoby, która pełnić będzie funkcję IOD w Twojej organizacji

KROK 3

Przeprowadzenie audytu w zakresie przetwarzania danych osobowych i wdrożenie odpowiednich środków i rozwiązań w tym zakresie

KROK 4

Bieżąca i stała obsługa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji w ramach outsourcingu IOD

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zrealizowali dla Ciebie tę usługę w ramach jednorazowej czynności. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na zawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego sklepu internetowego przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w sklepie internetowym, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną dokumentację sklepu internetowego i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam