Audyt organizacji pod kątem przetwarzania danych osobowych

Niejednokrotnie nasi Klienci zwracają się do nas z problemem polegającym na tym, że formalnie posiadają „RODO”, niemniej nie wiedzą, jak w praktyce mają korzystać z istniejących w ich firmie procedur.

Kolejnym często występującym zjawiskiem jest to, że przedsiębiorca zmienił profil swojej działalności, przystąpił do realizacji nowego projektu, lub po prostu rozwija swoje przedsiębiorstwo, co jest naturalnym i pożądanym procesem w każdej firmie. Niestety, jak się okazuje, posiadane przez niego procedury i dokumentacja w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO) nie odpowiada aktualnym wyzwaniom, które stoją przed firmą.

Wreszcie, zdarzają się również przypadki, że przedsiębiorca chce zweryfikować istniejące u niego procedury i dokumentację w zakresie przetwarzania danych osobowych, gdyż zależy mu na bezpieczeństwie danych osobowych swoich Klientów, a nie ma przekonania, czy wszystko rzeczywiście funkcjonuje prawidłowo.

To właśnie głównie w takich przypadkach przeprowadzamy audyt pod kątem przetwarzania danych osobowych, który pozwala dokładnie zweryfikować posiadane przez Ciebie procedury i dokumentację w tym zakresie i ustalić newralgiczne punkty oraz przedstawić stosowne rekomendacje.

Audyt w zakresie przetwarzania danych osobowych jest również pierwszym krokiem w przypadku, gdy przeprowadzamy wdrożenie RODO w twojej firmie lub dokonujemy aktualizacji posiadanych procedur i dokumentacji w tym zakresie.

Korzyści zlecenia nam przeprowadzenia audytu pod kątem przetwarzania danych osobowych

 • Precyzyjne określenie procesów pozyskiwania, przetwarzania i ewentualnego udostępniania danych osobowych

 • Weryfikacja legalności i prawidłowości przetwarzania danych osobowych

 • Weryfikacja dokumentacji wymaganej w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Identyfikacja ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 • Zwrócenie uwagi na praktyczne wskazówki dotyczące sposobów spełniania ustawowych obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą

 • Wskazanie newralgicznych punktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 • Raport pokontrolny ze wskazaniem naszych rekomendacji

Przykładowe negatywne konsekwencje braku lub wadliwości procesów lub dokumentacji w zakresie RODO

 • Ryzyko braku legalności przetwarzania danych osobowych

 • Możliwość nałożenia przez organy nadzoru wysokich kar finansowych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

 • Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych ze strony organów nadzoru

 • Duże ryzyko dostępu do danych osobowych przez nieuprawnione do tego podmioty

 • Indywidualne roszczenia osób, których dane osobowe zostały pozyskane lub były przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 • Spadek renomy sklepu lub serwisu internetowego w oczach Klientów

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Ceny

STANDARD

od 499 netto/opłata jednorazowa
 • Realizacja zamówionej usługi

PARASOL 365

od 49 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak wygląda przeprowadzenie przez nas audytu pod kątem przetwarzania danych osobowych (RODO)

KROK 1

Przyjęcie zamówienia

KROK 2

Zapoznanie się z rodzajem i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej i przyjęcie harmonogramu audytowego

KROK 3

Przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie raportu pokontrolnego

KROK 4

Zakończenie audytu i przekazanie raportu pokontrolnego z naszymi rekomendacjami

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zrealizowali dla Ciebie tę usługę w ramach jednorazowej czynności. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na zawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego sklepu internetowego przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w sklepie internetowym, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną dokumentację sklepu internetowego i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam