PARASOL 365 PAKIET „OPTIMAL” – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Avocado Group Sp. z o.o., ul. Szlak 77, lok. 222, 31-153 Kraków, NIP 6762573878, Regon 3844859354, KRS 0000813709, Kapitał zakładowy 12.000 zł.

    Dane podane w niniejszym formularzu przetwarzane są w celu przedstawienia Ci informacji na temat możliwości współpracy z nami w ramach usług pakietowych PARASOL 365.
    Twoje dane będą przetwarzane co najmniej przez okres weryfikacji Twojego zgłoszenia. Jeśli podejmiemy współpracę będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres Twojego korzystania z usług PARASOL 365. W razie negatywnej lub nieudanej weryfikacji Twojego zgłoszenia lub po zakończeniu współpracy Twoje dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do naszej odpowiedzi. Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.