PAKIETOWA OBSŁUGA RODO I SPRAW KONSUMENCKICH W JEDNYM MIEJSCU

Wszystko co powinieneś wiedzieć o naszych pakietach

Nasze pakiety przygotowane zostały z myślą o podmiotach, które na co dzień mają do czynienia z zagadnieniami z zakresu praw konsumentów oraz ochrony danych osobowych (RODO). Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zarówno w odniesieniu do obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta jak i RODO to bardzo ważny krok na drodze do należytego wypełniania obowiązków stawianych przez obowiązujące przepisy ale zarazem jest to dopiero początek tej drogi.

Nasze doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa konsumenckiego oraz RODO przynosi systematyczna praca oraz postępowanie zgodne z przyjętymi założeniami oraz aktualnymi przepisami prawa. Dlatego nasze pakiety zostały przygotowane z myślą o bieżącym wsparciu przedsiębiorców w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków. Usługi świadczone w ramach pakietów mają na celu kompleksowe ujęcie zagadnień praw konsumentów i RODO.

Rozwiązania zastosowane przez nas w ramach pakietowej obsługi zapewniają Klientowi dostęp do aktualnej wiedzy i doświadczenia naszych prawników, którzy stoją na straży prawidłowego stosowania przepisów oraz sporządzonej dokumentacji w firmie. Nasi prawnicy pozostają w pełnej gotowości do wsparcia na bieżąco powstających zagadnień z zakresu spraw konsumenckich i RODO.

Korzystanie z obsługi pakietowej dedykowane jest dla każdego rodzaju podmiotów gospodarczych aktywnie działających w sieci Internet. Nasze pakiety podzielone są w sposób umożliwiający optymalne dopasowanie obsługi dla podmiotów oczekujących wsparcia w obszarze prawa konsumenckiego i RODO bez względu na to czy są mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwem.

Możesz skorzystać z usług pakietowych PARASOL 365 niezależnie od tego czy skorzystasz z naszych innych usług

Korzystanie z pakietów PARASOL 365 w połączeniu z zakupem naszych innych usług wiąże się z dodatkowymi korzyściami finansowymi

Pakiety w ramach w ramach PARASOL 365

Basic

rekomendowany dla podmiotów prowadzących drobną sprzedaż za pośrednictwem sklepu lub serwis internetowego

Optimal

rekomendowany dla podmiotów prowadzących typową sprzedaż za pośrednictwem nie więcej niż trzech sklepów lub serwisów internetowych

Premium

rekomendowany dla podmiotów prowadzących typową lub wyspecjalizowaną sprzedaż za pośrednictwem nie więcej niż sześć sklepów lub serwisów internetowych

Individual

rekomendowany dla podmiotów chcących otrzymać usługę indywidualnie dopasowaną do ich potrzeb związanych z prowadzonym sklepem lub serwisem internetowym

PARASOL 365 – Porównanie pakietów

Usługa

Pakiet

Newsletter

Help desk

Obsługa reklamacji

Obsługa zapytań RODO

Audyt E-commerce

Audyt RODO

Treści zgód

Klauzula informacyjna

Obsługa współpracy

Dyżur zdalny

Dyżur na miejscu

Outsourcing IOD

Rabaty na usługi

Oznaczenie na stronę

Cena netto

Basic

3 h/mc

1 reklamacja/mc

1 zapytanie/mc

Audyt początkowy

Audyt początkowy

Zgody na 1 stronę

Klauzula na 1 stronę

Project manager

10%

299 zł/mc

Optimal

6 h/mc

3 reklamacje/mc

3 zapytania/mc

Audyt co 6 miesięcy

Audyt co 6 miesięcy

Zgody na 3 strony

Klauzula na 3 strony

Prawnik

1 h/mc

możliwy*

20%

549 zł/mc

Premium

12 h/mc

10 reklamacji/mc

10 zapytań/mc

Audyt co 3 miesiące

Audyt co 3 miesiące

Zgody na 10 stron

Klauzula na 10 stron

Prawnik

4 h/mc

Raz w miesiącu*

możliwy*

30%

999 zł/mc

Individual

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia


Zapytaj o szczegóły

WYBIERAM
WYBIERAM
WYBIERAM
WYBIERAM


Pomoc w wyborze

skontaktuj się nami w celu UZYSKANIA pomocy w wyborze odpowiedenigo pakietu dla twojej firmy

PARASOL 365 – opis usług

Bieżąca dawka aktualnej wiedzy i wskazówek z zakresu prawa konsumenckiego i RODO. Dzięki newsletterowi Twój zespół może poszerzać swoją wiedzę o aktualne wymagania prawne. Newsletter to także szereg praktycznych wskazówek, które mogą być przydatne w funkcjonowaniu firmy na co dzień.

NEWSLETTER

HELP DESK

Nasze doświadczenie pokazuje, że najważniejsze jest bieżące wsparcie w procesach związanych z prawidłową realizacją obowiązków w zakresie spraw konsumenckich i RODO. W ramach naszego Help Desk firmy otrzymują profesjonalną obsługę przez naszych specjalistów, którzy są gotowi do wsparcia w bieżących sprawach.

Wadliwie przeprowadzona obsługa procesu reklamacji to jeden z najczęstszych powodów, przez które przedsiębiorcy ponoszą straty finansowe. Zazwyczaj idzie za tym także utrata zaufania i negatywne opinie ze strony Konsumentów. Ta usługa polega na wsparciu przeprowadzeniu procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie oraz uprawnień konsumenta. Pozwoli też ograniczyć straty oraz wpłynie pozytywnie na budowanie wizerunku rzetelnego przedsiębiorcy, któremu warto zaufać.

OBSŁUGA REKLAMACJI

Obsługa zapytań RODO

W zakresie spraw związanych z RODO Klienci najczęściej zadają pytania dotyczące legalności przetwarzania ich danych osobowych. Niejednokrotnie tak proste pytanie może nastręczać wielu problemów. Nasze wsparcie w tym zakresie pozwala na sprawne ustalenie podstawy przetwarzania danych osobowych oraz zwięzłe przedstawienie tej podstawy klientowi. W zależności od podstawy przetwarzania Klientowi mogą przysługiwać dalsze uprawnienia, takie jak prawo dostępu do danych, sprostowanie danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciw wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych czy odwołania zgody na przetwarzanie danych. Naszym zadaniem jest identyfikacja zakresu uprawnień Klienta i sprawne przeprowadzenie obsługi w celu wzbudzenia zaufania do profesjonalnego podejścia przedsiębiorcy do kwestii przetwarzania danych osobowych swoich klientów.

Prowadzenie działalności w formie sklepu internetowego jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia możliwości i znaczenia e-commerce w erze cyfrowej. Żeby w pełni wykorzystać potencjał jak daje sklep internetowy należy również odpowiednio się do tego przygotować. W szczególności istotne są kwestie związane z dopracowaniem procesu sprzedażowego uwzględniającego aktualnie obowiązujące wymogi prawne, np. wynikające z prawa konsumenckiego oraz RODO. Zadbać należy również o zaplecze i właściwe zabezpieczenie współpracy ze swoimi kontrahentami. Dobrze przygotowany sklep może pozwolić na długotrwałe korzyści wynikające z zaufania klientów jakim obdarzą oni swoje nowe ulubione miejsce „w sieci”. Audyt pozwoli na ustalenie obecnych praktyk oraz pozwoli na

Audyt E-commerce

Audyt RODO

Audyt przetwarzania danych osobowych to pierwszy punkt na drodze przedsiębiorcy do spełnienia wymagań wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Audyt ma na celu ustalenie aktualnych procedur oraz istniejącej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki przeprowadzonemu audytowi według naszego sprawdzonego modelu możliwe jest sprawne uzyskanie niezbędnej wiedzy o tym jakie kroki w firmie należy podjąć aby dane osobowe, które przetwarzane są na co dzień chronione były w sposób odpowiedni.

Zdarza się, że widniejące na stronach internetowych zgody www są niewłaściwe. Zazwyczaj wynika to z faktu, że w odczuciu przedsiębiorcy ich treść ma drugorzędne znaczenie. Nic bardziej mylnego. W zakresie w jakim przetwarzamy dane na podstawie zgody jej treść ma ogromne znaczenie w celu możliwości późniejszego wykazania, że zgoda została wyrażona we właściwy sposób. W ramach naszej obsługi Klient otrzymuje treści zgód na swoje strony, dzięki czemu proces zbierania przez niego zgód zostaje wzbogacony o treść klauzuli odpowiadającej wymogom prawnym.

Treści zgód

Klauzula informacyjna

Spełnienie obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę jest jednym z wymogów wynikających z RODO. Dobrze przygotowana klauzula informacyjna pozwala na rzetelne przekazanie Klientom informacji na temat Administratora danych. W ramach usług pakietowych przygotowujemy takie klauzule, dzięki czemu nasi Klienci należycie mogą informować osoby, których dane przetwarzają o istotnych informacjach z tym związanych.

Nad realizacją współpracy czuwają nasi specjaliści. Ich pełne zaangażowanie i oddanie sprawie pozwala naszym Klientom zaufania ze strony ich Klientów i kontrahentów. W zależności od wybranego pakietu obsługa z naszej strony odbywa się przez Project managera lub prawnika.

Obsługa współpracy

Dyżur zdalny/

na miejscu

Odbywanie dyżurów pozwala na zbudowanie trwałych relacji. Będąc w gotowości do bieżącego wsparcia w wyznaczonych godzinach nasi Klienci, a w szczególności ich pracownicy otrzymują bezcenne wsparcie, dzięki któremu sprawnie mogą rozwiązać problemy wykraczające poza ich kompetencję co zdecydowanie wpływa na optymalizację ich czasu pracy nad powierzonymi działaniami. W zależności od wybranego pakietu przewidujemy dyżury zdalne lub na miejscu w ustalonym miejscu.

Usługa uzupełniająca dedykowana dla Klientów, którzy są zobowiązani na podstawie przepisów prawa do powołania Inspektora Ochrony Danych lub na własne życzenie podjęli decyzję o powołaniu osoby do pełnienia takiej funkcji.

Outsourcing IOD

Rabaty na usługi

Korzystanie z naszych usług w ramach pakietów jest szczególnie korzystne. Nasze pakiety przewidują atrakcyjne rabaty pozwalające na daleko idące oszczędności na etapie korzystania z usługi ale także w perspektywie długofalowej.

Powiązanie Klienta z usługami Parasola Prywatności ma na celu dodatkowe wzbudzenie zaufania ze strony odwiedzających jego stronę internetową. Dlatego też w ramach obsługi pakietowej przewidujemy dostarczenie znaku Parasola Prywatności jako identyfikującego zaufaną stronę internetową naszego Klienta.

Oznaczenie na stronę

PARASOL 365 – WYBIERZ PAKIET DLA TWOJEJ FIRMY


Zapytaj o szczegóły

PAKIET BASIC
PAKIET OPTIMAL
PAKIET PREMIUM
PAKIET INDIVIDUAL

Sprawdź jakie są dodatkowe korzyści dołączenia do naszego Programu Partnerskiego

KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ