Regulamin serwisu internetowego

Coraz więcej usług oferowanych jest w Internecie. Coraz częściej można usługi takie są realizowane drogą elektroniczną. Prowadzenie serwisu internetowego, oferującego usługi w takiej właśnie formie to już nie tylko dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług, ale również konieczność zadbania o wszelkie aspekty prawne związane z tego rodzaju biznesem.

Podstawowym dokumentem, który będzie kształtował zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, a także określał prawa i obowiązki zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy, jest właśnie regulamin serwisu internetowego.

To właśnie z tego powodu zanim rozpocznie się świadczyć usługi drogą elektroniczną, koniecznie należy w pierwszej kolejności zadbać o przygotowanie regulaminu serwisu internetowego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Korzyści zlecenia nam przygotowania regulaminu dla Twojego serwisu internetowego

 • Dopasowanie regulaminu do specyfiki i rodzaju świadczonych usług

 • Uwzględnienie w regulaminie wszystkich wymogów prawnych związanych z zawieraniem umów na odległość z konsumentami

 • Precyzyjne określenie przebiegu procesu sprzedaży usług

 • Wzory dokumentów wymaganych przy zawieraniu umów na odległość, takie jak: formularze, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czy też dokumenty zawierające wymagane obowiązki informacyjne

 • Praktyczne wskazówki dotyczące sposobów spełniania ustawowych obowiązków informacyjnych względem konsumentów

 • Dopasowanie regulaminu do wymogów wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO)

 • Stworzenie dla serwisu polityki prywatności oraz polityki „cookies”

Przykładowe negatywne konsekwencje braku lub wadliwości regulaminu

 • przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • brak możliwości skorzystania z wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • posługiwanie się postanowieniami niedozwolonymi (klauzule abuzywne)

 • brak możliwości z uprawnień przysługujących przedsiębiorcy

 • odpowiedzialność finansowa i narażanie się na postępowania kontrolne

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Ceny

STANDARD

od 299 netto/opłata jednorazowa
 • Regulamin sklepu internetowego wraz ze wzorcami dokumentów niezbędnych w procesie sprzedaży przez Internet
 • Polityka prywatności oraz polityka „cookies”

PARASOL 365

od 25 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak wygląda przygotowanie przez nas regulaminu

KROK 1

Przyjęcie zamówienia

KROK 2

Przygotowanie projektu regulaminu serwisu internetowego przez prawnika

KROK 3

Konsultacje projektu regulaminu serwisu internetowego i stworzenie ostatecznej wersji

KROK 4

Wdrożenie regulaminu

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy przygotowali dla Ciebie dokumentację w ramach jednorazowej usługi. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na nawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego przedsięwzięcia przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w prowadzonej przez Ciebie działalności w branży e-commerce, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną przez Ciebie dokumentację i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam