Przedsiębiorca jako konsument – zmiany 2021

Od 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie zmiany w przepisach dotyczących praw konsumentów. Zmiany są na tyle istotne, że wprowadzają nowy, dotychczas nieznany podmiot, któremu co do zasady będą mogły przysługiwać pewne uprawnienia dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla konsumentów.

Tą nową kategorią podmiotów uprawnionych będzie przedsiębiorca – konsument. W prawie konsumenckim będą zatem występować trzy kategorie podmiotów: konsument, przedsiębiorca oraz przedsiębiorca – konsument.

Mimo, że zmiany w prawie konsumenckim wejdą w życie dopiero od 2021 r., warto już dzisiaj zastanowić się, czy dotykają one również mojej firmy działającej w branży e-commerce lub usług online.

Z nami będziesz odpowiednio przygotowany!

Korzyści zlecenia nam przeprowadzenia Cię przez zmiany w prawie konsumenckim (przedsiębiorca jako konsument – 2021)

 • Dopasowanie regulaminu do specyfiki i rodzaju prowadzonej sprzedaży, a także tego, czy sprzedaż następuje na rzecz przedsiębiorców-konsumentów.

 • Uwzględnienie w regulaminie wszystkich wymogów prawnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży na odległość z konsumentami oraz przedsiębiorcami-konsumentami.

 • Precyzyjne określenie przebiegu procesu sprzedażowego w regulaminie

 • Wzory dokumentów wymaganych przy sprzedaży internetowej („na odległość”) takie jak: formularze, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czy też dokumenty zawierające wymagane obowiązki informacyjne

 • Praktyczne wskazówki dotyczące sposobów spełniania ustawowych obowiązków informacyjnych względem konsumentów oraz przedsiębiorców-konsumentów

 • Dopasowanie regulaminu do wymogów wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO)

 • Stworzenie dla sklepu polityki prywatności oraz polityki „cookies”

Przykładowe negatywne konsekwencje braku lub wadliwości regulaminu

 • przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę-konsumenta

 • możliwość ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy

 • brak możliwości skorzystania z wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przez przedsiębiorcę konsumenta

 • posługiwanie się postanowieniami niedozwolonymi (klauzule abuzywne)

 • brak możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących przedsiębiorcy

 • odpowiedzialność finansowa i narażanie się na postępowania kontrolne

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Ceny

STANDARD

od 199 netto/opłata jednorazowa
 • Realizacja zamówionej usługi

PARASOL 365

od 39 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak wygląda realizacja usługi

KROK 1

Przyjęcie zamówienia

KROK 2

Przygotowanie projektu regulaminu sklepu internetowego przez prawnika

KROK 3

Konsultacje projektu regulaminu sklepu internetowego i stworzenie ostatecznej wersji

KROK 4

Wdrożenie regulaminu

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy przygotowali dla Ciebie regulamin w ramach jednorazowej usługi. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na zawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego sklepu internetowego przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w sklepie internetowym, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną dokumentację sklepu internetowego i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam