Inne regulaminy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podstawowym dokumentem dla Państwa działalności w branży e-commerce będzie regulamin sklepu lub serwisu internetowego.

Niemniej specyfika Państwa działalności, rodzaj świadczonych usług, jak również zakres terytorialny tego przedsięwzięcia może powodować konieczność stworzenia dodatkowych regulaminów.

Możemy pomóc Ci zidentyfikować, czy istnieje taka potrzeba, a w przypadku, gdy odpowiedź będzie pozytywna, przygotujemy również stosowne regulaminy i dokumentację.

Przygotowujemy także regulaminy konkursów lub loterii o zasięgu krajowym. Zarówno prowadzonych w internecie jak i poza nim.

Korzyści zlecenia nam przygotowania innych regulaminów dla Twojego sklepu lub serwisu internetowego

 • Dopasowanie regulaminu do specyfiki i rodzaju prowadzonej sprzedaży

 • Uwzględnienie w regulaminie wszystkich wymogów prawnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży na odległość z konsumentami

 • Możliwość przygotowania wzorów dokumentów wymaganych przy zawieraniu umów na odległość, takich jak: formularze, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czy też dokumenty zawierające wymagane obowiązki informacyjne

 • Możliwość przygotowania regulaminu sklepu lub serwisu internetowego określającego przebieg procesu sprzedażowego towarów lub świadczenia usług

 • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących sposobów spełniania ustawowych obowiązków informacyjnych względem konsumentów

 • Dopasowanie regulaminu do wymogów wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO)

 • Możliwość stworzenie dla sklepu polityki prywatności oraz polityki „cookies”

Przykładowe negatywne konsekwencje braku lub wadliwości regulaminu

 • przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • możliwość ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy

 • brak możliwości skorzystania z wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • posługiwanie się postanowieniami niedozwolonymi (klauzule abuzywne)

 • brak możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących przedsiębiorcy

 • odpowiedzialność finansowa i narażanie się na postępowania kontrolne

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Ceny

STANDARD

od 199 netto/opłata jednorazowa
 • Realizacja zamówionej usługi

PARASOL 365

od 19 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak wygląda przygotowanie przez nas regulaminu

KROK 1

Przyjęcie zamówienia

KROK 2

Przygotowanie projektu regulaminu przez prawnika

KROK 3

Konsultacje projektu regulaminu i stworzenie ostatecznej wersji

KROK 4

Wdrożenie regulaminu

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy przygotowali dla Ciebie regulamin w ramach jednorazowej usługi. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na zawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego sklepu internetowego przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w sklepie internetowym, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną dokumentację sklepu internetowego i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam