Audyt procesu sprzedażowego


Naszymi Klienta często są Klienci, którzy już prowadzą działalności w branży e-commerce lub usług online, korzystając z procesów i mechanizmów sprzedażowych zawartych w posiadanych już regulaminach czy też ogólnych warunkach zawierania umów na odległość.

Ta usługa jest skierowana właśnie do tych przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować swoje procesy i poddać posiadaną dokumentację dogłębnej analizie i weryfikacji.

Korzyści zlecenia nam audytu procesu sprzedażowego

 • Analiza posiadanej przez Ciebie dokumentacji i jej dogłębna weryfikacja
 • Uwzględnienie wszystkich wymogów prawnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży na odległość z konsumentami

 • Precyzyjne określenie dotychczasowego przebiegu procesu sprzedażowego wraz z naszymi rekomendacjami

 • Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych (RODO)
 • Weryfikacja sposobów spełniania ustawowych obowiązków informacyjnych względem konsumentów

 • Analiza dokumentacji pod względem spełniania wymogów wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Stworzenie dla sklepu polityki prywatności oraz polityki „cookies”

 • Po przeprowadzonym audycie, precyzyjne wskazanie newralgicznych punktów w posiadanej przez Ciebie dokumentacji wraz z naszymi rekomendacjami

Przykładowe negatywne konsekwencje nieprawidłowości w procesie sprzedażowym

 • przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • możliwość ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy

 • brak możliwości skorzystania z wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • posługiwanie się postanowieniami niedozwolonymi (klauzule abuzywne)

 • brak możliwości z uprawnień przysługujących przedsiębiorcy

 • odpowiedzialność finansowa i narażanie się na postępowania kontrolne

Warianty realizacji usługi

Możesz zlecić nam zrealizowanie w ramach jednorazowej usługi. Dokładną cenę realizacji otrzymasz po kontakcie z naszym doradcą.

Możesz wybrać realizację usługi w połączeniu z zakupieniem jednego z pakietów PARASOL 365. W takim wypadku cena realizacji usługi rozłożona zostaje na 12 miesięcy i doliczana jest to miesięcznego abonamentu, którego koszt uzależniony jest od wybranego pakietu. Ten wybór powoduje, że uzyskujesz dodatkowy rabat na usługę, którą chcesz zamówić. Dostajesz także szereg korzyści w ramach obsługi pakietowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się więcej.

Ceny

STANDARD

od 499 netto/opłata jednorazowa
 • Realizacja zamówionej usługi

PARASOL 365

od 49 netto/miesięcznie + opłata abonamentowa za dany pakiet PARASOL 365
 • Realizacja zamówionej usługi
 • Newsletter
 • Help Desk
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa zapytań ws. RODO
 • Audyt e-commerce i RODO
 • Treści zgód
 • Klauzula informacyjna
 • Dyżur zdalny
 • Dyżur w siedzibie
 • Outsourcing IOD
 • Rabat na usługi
 • Oznaczenie na stronę www

Jak realizacja usługi

KROK 1

Przyjęcie zamówienia

KROK 2

Analiza i weryfikacji dokumentacji dotyczącej procesu sprzedażowego przez prawnika

KROK 3

Konsultacje i wskazanie newralgicznych punktów Twojego procesu sprzedażowego

KROK 4

Przekazanie rekomendacji związanych z procesem sprzedażowym oraz w razie potrzeby przygotowanie dokumentacji

Poznaj warianty cenowe

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zrealizowali dla Ciebie tę usługę w ramach jednorazowej czynności. Jednak wybór realizacji w ramach pakietu PARASOL 365 polega na zawiązaniu z nami współpracy długofalowej i pozwala Ci zapewnić stałe i bieżące wsparcie dla Twojego sklepu internetowego przez prawników: specjalistów ds. e-commerce oraz przetwarzania danych osobowych (RODO). Dodatkowo zyskujesz pewność, że w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzenia przez Ciebie nowych rozwiązań w sklepie internetowym, poinformujemy Cię o ich wpływie na dotychczas posiadaną dokumentację sklepu internetowego i w razie potrzeby przeprowadzimy w związku z tym odpowiednie aktualizacje i zmiany.

Nasze atuty

Zespół specjalistów do spraw konsumenckich oraz ochrony danych osobowych

Sprawdzone rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy

Optymalizacja kosztów obsługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług

Możliwość skorzystania ze stałego wsparcia w ramach HELP DESK

Zaufali nam